Plisségardin

Välj mellan våra plisségardiner
En plisségardin är inte bara vacker att se på, den gör även nytta ur ett energiperspektiv. Den fungerar som ett klimatfilter, både dag och natt, året runt.